Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą Stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że na Stronie Pracowni EB, której właścicielem jest GoldenLine Sp. z o.o., zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.


Definicje

GoldenLine/My – Spółka Goldenline Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 241921, REGON 140216958, NIP 5262891445, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN (trzystu tysięcy złotych).

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Strona – Strona internetowa udostępniana przez GoldenLine Sp. z o.o. pod aktualnym adresem www.pracowniaeb.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pracownia EB – marka należąca do GoldenLine Sp. z o.o.A. Korzystanie ze strony

Jeżeli korzystasz ze Strony, GoldenLine przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:B. Marketing

GoldenLine przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna).

W celu realizowania działań marketingowych GoldenLine w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych GoldenLine dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

1. Reklama behawioralna

Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

GoldenLine przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem powyższych, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności GoldenLine oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes GoldenLine polegający na promowaniu własnej marki.C. Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz stronę pracowniaeb.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach pracowniaeb.pl.

1. Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym GoldenLine oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

2. Cookies „marketingowe”

GoldenLine oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu GoldenLine oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.D. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla GoldenLine oraz organów administracji państwowej.

1. Dostawcy usług dla GoldenLine

W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych GoldenLine takim jak:

Aktualną listę naszych dostawców znajdziesz tutaj.

2. Organy administracji państwowej

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.E. Prawa użytkownika

Przysługują Ci następujące prawa:

wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres iodo@goldenline.pl.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.F. Dane kontaktowe administratora

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest GoldenLine Sp. z o.o.

Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iodo@goldenline.pl. W temacie wiadomości wpisz koniecznie “Pracownia EB”.G. Zmiany polityki

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Strony.